O PROGRAMIE

SOGA będąc profesjonalny system obsługi punktów gastronomicznych stanowi niezwykle przydatne narzędzie wspierające funkcjonowanie każdej restauracji, baru, kawiarni, etc. SOGA to idealne rozwiązanie wszędzie tam gdzie szybka i sprawna obsługa klienta jest najwyższym priorytetem. Intuicyjność obsługi w połączeniu z nowoczesnym interfejsem zapewniają najwyższą ergonomię i wygodę pracy. SOGA jako system modułowy daje możliwość wyboru i swobodnej konfiguracji. Nie musisz już kupować ogromu funkcji nieprzydatnych w Twoim lokalu. Zapłać wyłącznie za to czego rzeczywiście potrzebujesz.

SOGA Professional


Ze względu na ilość wymieniamy tylko najważniejsze funkcje dostępne w wersji podstawowej:

 • obsługa ekranów dotykowych
 • praca w różnych rozdzielczościach ekranu
 • praca na jednym lub wielu stanowiskach
 • graficzne odwzorowanie układu stolików na sali
 • rezerwacja stolików
 • obsługa rachunków: łączenie, dzielenie, przekazywanie pomiędzy kelnerami
 • komentarze dla kucharza na zamówieniach
 • obsługa drukarek kuchennych
 • wydruk zamówień na drukarce fiskalnej
 • możliwość wydruku logo
 • sprzedaż pizzy
 • sprzedaż zestawów (np. hotdog + frytki + cola)
 • funkcja szybkiej sprzedaży (bez przypisania do stolika)
 • obsługa różnych form płatności
 • obsługa rabatów i Happy Hours
 • obsługa kart rabatowych, lojalnościowych, pre-paid
 • obsługa rachunków hotelowych łącznie z opcją All inclusive
 • definiowanie różnych form płatności
 • wystawianie faktur i korekt
 • tworzenie raportów sprzedaży, m.in.: stan kasy, sprzedaż artykułów, udzielone rabaty, obrót wg godzin, stan kasy, anulacje i pomyłki, sprzedaż artykułów wg form płatności, obrót w poszczególnych grupach wg form płatności, wpłaty i wypłaty wg kelnerów, rozliczenie kierowców, koszty dostaw, raport ogólny zawierający ilość wystawionych rachunków, ilość klientów, średnią ilość klientów na rachunek, średnią wartość rachunku, średnią wartość rachunku na klienta.
 • obsługa czytników kart magnetycznych
 • obsługa wyświetlaczy FVD
 • obsługa dodatkowych monitorów reklamowych
 • przypominanie o konieczności wykonania raportu dobowego
 • definiowanie różnych uprawnień w programie dla różnych użytkowników
 • oraz wiele, wiele innych

SOGA XS


SOGA XS stworzona z myślą o niewielkich punktach sprzedaży, gdzie najbardziej istotnymi czynnikami są szybkość, intuicyjność oraz łatwość obsługi nawet dla nowego personelu. Zawiera podstawową funkcjonalność niezbędną do prowadzenia każdego lokalu gastronomicznego. Jeżeli w miarę rozwoju Twojej firmy pojawi się konieczność wprowadzenia dodatkowych funkcjonalności istniej możliwość płynnego przejścia na wersję standardową systemu SOGA. Główne różnice pomiędzy wersjami to: ograniczeniu liczby sal do jednej, liczby stolików do 10. Brak możliwości obsługi magazynu, bonowników, wag i podglądu kierownika. Nie będzie można również korzystać z funkcjonalności modułów dodatkowych.

Dodatkowe stanowisko sprzedaży


W zależności od wielkości lokalu oraz ilości równocześnie pracujących kelnerów warto rozważyć zakup kolejnego stanowiska sprzedaży. Pozwoli wyeliminować ewentualne zastoje w obsłudze Klienta.

Obsługa zaplecza


Najważniejsze funkcje modułu:

 • szczegółowa kontrola stanów magazynowych
 • tworzenie raportu stanów magazynowych na dowolny dzień
 • inwentaryzacja
 • tworzenie receptur potraw
 • obsługa produkcji garmażeryjnej
 • kalkulacja imprez (np. komunie, wesela, urodziny, etc.)
 • obliczanie wartości energetycznej
 • ewidencja dokumentów od dostawców
 • terminarz spraw do załatwienia
 • wystawianie faktur i korekt
 • kartoteka przeterminowanych płatności od klientów
 • kartoteka należności z kart płatniczych
 • kartoteka naszych zobowiązań
 • obsługa dokumentów kasowych
 • raport wystawionych dokumentów
 • rejestr VAT sprzedaży i zakupu
 • raport marży na poszczególnych zmianach kelnerskich
 • definiowanie różnych uprawnień w programie dla różnych użytkowników

Bonowniki kelnerskie


Praca na urządzeniach mobilnych

 • możliwość graficznej prezentacji stolików
 • przyjmowanie zamówień
 • łączenie rachunków
 • dzielenie rachunków
 • przenoszenie rachunku na inny stolik
 • przekazywanie rachunków na POS
 • rozliczanie rachunków dowolną formą płatności
 • wykonanie raportu: rozliczenie dla kelnera
 • ustalanie priorytetów na pozycje zamówienia
 • możliwość modyfikowania cen
 • obsługa zestawów
 • sprzedaż pizzy wraz z możliwością modyfikowania dodatków
 • komentarze dla kucharza na zamówieniach
 • kontrola czasu realizacji zamówienia

Dostawa telefoniczna


Sprzedaż na wynos, sprzedaż z dostawą to potocznie zwana "deliwerka" (od ang. Delivery - dostawa).
Umożliwia:

 • zapamiętania danych adresowych Klienta
 • wydruku rachunku w odpowiedniej formie
 • wyświetlenia mapy okolicy dostawy ze wskazaniem lokalizacji
 • wybór dostawcy (kierowcy)
 • identyfikacja stałych Klientów
 • NIE wymaga zakupu kosztownych central telefonicznych

SOGA web


Zamówienia internetowe obsługiwane są bezpośrednio z programu SOGA, tak więc nie potrzebujesz dwóch różnych systemów.

 • wybór w programie, które dania mają być dostępne na stronie
 • obsługa płatności internetowych
 • kalkulacja kosztów dostawy z uwzględnieniem odległości od lokalu
 • obsługa kuponów rabatowych

SOGAcloud


Aplikacja chmurowa umożliwiająca zdalny nadzór właściciela nad funkcjonowaniem lokalu dzięki możliwości zdalnego wykonywania raportów sprzedażowych. Analizy wykonywane są:

 • z podziałem na rodzaj zmiany (aktualne, zamknięte, cała sprzedaż)
 • zakres dat
 • pracowników/stanowiska
 • poszczególne lokale w sieci

Aktualny zestaw raportów obejmuje:

 • statystyki sprzedaży
 • stan kasy
 • udzielone rabaty, anulacje, pomyłki
 • aktualną informację odnośnie licencji

Dla łatwiejszej nawigacji, najważniejsze raporty możemy dodać do zakładki ulubione.

Eksport do systemu monitoringu


Funkcjonalność tego modułu polega na tym, że SOGA łączy się z systemem monitoringu i wysyła do niego informacje o zdarzeniach, które mają miejsce w programie. Przede wszystkim są to:

 • logowanie/ wylogowanie z programu
 • bonowanie pozycji
 • zmiany ilości/ceny
 • stosowanie rabatów/narzutów
 • operacje na rachunkach (łączenie, dzielenie, przenoszenie, przekazywanie)
 • rozliczanie rachunku (formy płatności, reszta)
 • drukowanie rachunku próbnego
 • podliczanie kelnera
 • zamykanie zmiany
 • rejestracja RCP

SOGA - system motywacyjny


System motywacyjny dla kelnerów umożliwiający wyliczanie prowizji w zależności od osiągniętego celu sprzedażowego. Możliwość ustalenia różnych scenariuszy systemów motywacyjnych (prowizyjnych).

System lojalnościowy


Dobry klient to... stały klient. Ta stara prawda jest nadal jakże aktualna. Wg opinii ekspertów koszt pozyskania nowego klienta kilkukrotnie przewyższa koszt "utrzymania" już zdobytego. Doceniasz lojalnych klientów? Pozwól by i oni poczuli się docenieni. Pomocą w realizacji tego zadania będzie własny program lojalnościowy, który będzie aktywny po uzupełnieniu licencji o ten moduł. Następnie wystarczy określić zasady programu i poinformować o nim klientów. Gotowe!

Raporty własne


Moduł znacznie rozszerzający możliwości analityczne programu. Możesz zebrać interesujące Cię dane i przedstawić w postaci przejrzystej formy graficznej. Do własnego tworzenia raportów konieczna jest znajomość oprogramowania FastReport. Umożliwia również edytowanie układu graficznego poszczególnych dokumentów.

Eksport do programu księgowego


Umożliwia przesłania m.in. dokumentów magazynowych, zakupowych, sprzedażowych oraz kasowych do najpopularniejszych na rynku systemów finansowo-księgowych.
Aktualnie obsługiwane systemy to:

 • Insert
 • WA-Pro (WF-FaKir, WF-KaPeR)
 • Comarch ERP Optima
 • Comarch ERP Klasyka
 • Symfonia
 • inne na zapytanie

Druga drukarka fiskalna


Funkcjonalność szczególnie przydatna w dwóch przypadkach. Kiedy w jednym lokalu właściciel prowadzi dwie zarejestrowane odrębnie działalności gospodarcze. Drugi wariant to sytuacja, w której jeden właściciel chce rozdzielić sprzedaż różnych grup produktów, np. wyrobów alkoholowych.

Ekran kuchenny KDS


Ułatwia realizację zamówień poprzez odpowiednią organizację komunikacji pomiędzy kelnerami (barmanami) a kuchnią. Eliminuje przekazywanie zamówień na tzw. "karteczkach". Kuchnia jest na bieżąco informowana o przyjętych zamówieniach a kelnerzy otrzymują informację o przygotowaniu ich zamówienia.

Kelnerzy otrzymują informacje w dwojaki sposób. Poprzez mobilne bonowniki lub w przypadku ich braku za pomocą stacjonarnego urządzenia POS. Ciekawym rozwiązaniem ułatwiającym pracę kuchni jest prezentacja listy kelnerów. Nie wszystkich zatrudnionych w lokalu ale wyłącznie tych, którzy są aktywni, czyli złożyli co najmniej jedno zamówienie w danym dniu.

Ekran klienta RDS


RDS jest modułem umożliwiającym wyświetlanie informacji o stanie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. Został przygotowany głównie z my?lą o lokalach typy fast food, w których pozwala na usprawnienie organizacji wydawania zamówień.

Jego funkcjonowanie jest możliwe wyłącznie z licencjami posiadającymi obsługę KDS

Rejestracja czasu pracy RCP


Umożliwia kontrolę czasu pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w lokalu. Obsługuje mechanizm automatycznego logowania i wylogowania po wykonaniu określnych czynności.

Moduł hotelowy


Dla prowadzących działalność hotelową. Umożliwia przypisanie rachunku z restauracji do pokoju zajmowanego przez gościa.

Nadzór szefa


Moduł nadzoru kierownika, nazywany również modułem podglądu sal. Jest funkcjonalnością umożliwiającą osobie zarządzającej lokalem stały nadzór (podgląd) nad jego bieżącym funkcjonowaniem. Menedżer w każdej chwili może skontrolować aktualną sytuację na salach, sprawdzić stan kasy czy też dokonać analizy za pomocą dostępnego zestawu raportów.